KVINFOs syn på ligestilling mellem kønnene

KVINFO tror på, at alle mennesker har ret til at udnytte deres personlige potentiale og træffe deres valg uden at være begrænset af snævre kønsroller. I arbejdet for ligestilling stræber vi efter et samfund med lige muligheder, rettigheder, privilegier og ansvarsfordeling for mænd og kvinder i det private og i det offentlige liv. Imidlertid oplever mange kvinder forskellige barrierer for at opnå ligestilling. I Mellemøsten og Nordafrika består disse barrierer af kønsdiskriminerende eller kønsblind lovgivning, politikker og praksis kombineret med de kulturelle, traditionelle opfattelser af køn, hvor kvinder primært ses som omsorgspersoner og ansvarlige for det reproduktive arbejde, mens mænd ses som forsørgere og ansvarlige for det produktive og det politiske arbejde.

Ved FNs fjerde verdenskonference om kvinder, Beijing-konferencen i 1995, blev ligestilling etableret som et grundlæggende princip i udviklingssamarbejde. Køn bliver betragtet som en tværgående tilgang, der skal mainstreames – dvs. integreres i alle aspekter af projektplanlægning og projektledelse. Det følgende er hovedpunkter i kønsmainstreaming:

  • Alles ansvar: For KVINFO-støttede projekter gælder, at kønsmainstreaming er alle involveredes ansvar.
  • Både mænd og kvinder: At arbejde med køn er ofte, fejlagtigt, forstået som at arbejde med ’kvinder.’ At fremme ligestilling mellem kønnene dækker langt bredere end som så og involverer handlinger foretaget af både mænd og kvinder. Kønsmainstreaming sikrer, at der er taget højde for alles perspektiver – kvinders, mænds, drenges og pigers. Magtforholdet blandt og imellem disse grupper er tænkt ind i samarbejdsprocessen. Og det handler ikke kun om kvinder! Mænd er både vigtige allierede og partnere i anstrengelserne for at sikre kvinderettigheder, og mænd er selv begrænset af traditionelle kønsroller.
  • Sammenhængen bestemmer: Forskellige omstændigheder, placering, tid og individer kræver forskellig handling og forskellige metoder. En enkelt, standardiseret måde at mainstreame på er ikke tilstrækkeligt. Formen og måden at anvende kønsmainstreaming på kan variere på talrige måder.
  • Ekspertise: Ligestilling og kvinders rettigheder er områder, der kræver ekspertise på samme måde som alle andre områder inden for udviklingsarbejde. At gennemføre kønsanalyse, udvikle handlingsplaner, træning etc. bør således varetages af professionelle eksperter.