Partnerskab i alle projekter

KVINFO arbejder enten i direkte eller strategiske partnerskaber med NGO’er, netværk, civilsamfundsorganisationer, offentlige institutioner, private virksomheder, fagforeninger og akademiske institutioner m.m. i Danmark og Mellemøsten og Nordafrika. Partnerskaberne er baseret på fælles værdier og et fælles, langsigtet mål om at opnå mere ligestillede samfund; i tråd med gældende internationale forpligtelser omkring kvinderettigheder og ligestilling.

Formålet med KVINFOs partnerskabstilgang er at arbejde så effektivt som muligt med et emne, der er så komplekst som ligestilling og rettigheder. Således er udførelsen af de enkelte projekter i de fleste tilfælde drevet af lokale partnere. Lokale partnere vil som oftest være i tættere kontakt med de tiltænkte målgrupper for et givent projekt, og lokale partnere er bedst rustet til at tilpasse projektet de specifikke behov og de aktuelle omstændigheder for hvert enkelt land.

Hvad angår offentlige debat- og dialogevents omkring ligestilling og kvinderettigheder gennemføres disse aktiviteter i fællesskab med danske og mellemøstlige/nordafrikanske organisationer i begge regioner for på den måde at opnår størst mulig gennemslagskraft i de respektive geografiske områder.

Via partnerskaber styrker KVINFO synergien og udbredelsen/rækkevidden (Outreach) af projekterne. Partnerskabstilgangen er grundlæggende for vores arbejde for at opnå fælles, bæredygtige resultater, for at udnytte ressourcer bedst muligt og for at minimere dobbeltarbejde og ikke mindst for at maksimere ejerskabet til projekterne.

KVINFO lægger vægt på tillid, samarbejde, fleksibilitet og ansvarlighed (accountability) som grundlæggende omstændigheder, der styrker partnerskaber over tid. KVINFO vægter en ligeværdig ansvarsfordeling mellem partnere såvel som overfor den tiltænkte målgruppe, borgere og donorer.

Der foretages jævnligt og løbende tilsyn og evaluering med projekternes relevans, effektivitet og effekt.

Se liste over KVINFOs aktive partnerskaber 2017-2022